Pomaganie jest fajne! Bezpłatne warsztaty pierwszej pomocy

Jak zachować się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia? Co zrobić w przypadku, gdy jest się świadkiem wypadku drogowego? Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza na bezpłatne warsztaty wszystkich, którzy chcieliby poznać bądź przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy. 

Warsztaty zostały przygotowane dla dwóch grup odbiorców: pierwsza to osoby dorosłe, przede wszystkim studenci, druga to rodzice z dziećmi. Zajęcia dla drugiej grupy odbywać się będą równolegle: w jednej sali szkoleni będą rodzice, w drugiej dzieci.
Warsztaty, prowadzone przy wykorzystaniu fantomów, będą zawierać elementy resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz będą obejmować zastosowanie defibrylatora automatycznego i półautomatycznego (AED). Tematyka oraz metodyka zajęć została dostosowana do uczestników. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe. Podczas warsztatów dla rodziców dowiedzą się oni, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz jak bezpiecznie sprawować opiekę nad swoimi dziećmi, a ich pociechy będą mogły rozwijać w sobie poczucie obowiązku niesienia pomocy innym.

Harmonogram warsztatów:
1. Warsztaty dla dzieci i rodziców:
6 listopada, godz. 17.00-19.00 (pl. Dominikański 6, sala 210 i 323)
(I panel – rodzice, II panel – dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym)
24 listopada, godz. 10.00-12.00 (pl. Dominikański 6, sala 210 i 323)
(I panel – rodzice, II panel – dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym)
2 grudnia, godz. 17.00-19.00 (pl. Dominikański 6, sala 210 i 323)
(I panel – rodzice, II panel – dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym)
18 grudnia, godz. 10.00-12.00 (pl. Dominikański 6, sala 210 i 323)
(I panel – rodzice, II panel – dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym)
2. Warsztaty dla dorosłych (osoby od 18 r.ż.):
20 listopada, godz. 15.00-17.00 (pl. Dominikański 6, sala 210)
9 grudnia, godz. 17.00-19.00 (pl. Dominikański 6, sala 210)
16 grudnia, godz. 17.00-19.00 (pl. Dominikański 6, sala 323)

Zapisy są prowadzone przez stronę internetową: wcrs.wroclaw.pl 
Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizatorem warsztatów jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego we współpracy z Dolnośląskim Oddziałem Drogowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Warsztaty są finansowane przez Miasto Wrocław.

Tekst: Materiał organizatora

Termin: 
06.11.2014 (czwartek) (Całodzienne) to 18.12.2014 (czwartek) (Całodzienne)
Tagi: