VIII międzyszkolny konkurs „ ZAWSZE ZDROWI”

25 października 2014r. w Szkole Podstawowej Nr 44 odbyła się VIII edycja Międzyszkolnego Konkursu „Zawsze zdrowi” skierowana do uczniów klas III. W konkursie wzięło udział 30 uczniów z 10 szkół należących do Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Celem konkursu było propagowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych osób poprzez upowszechnianie wiedzy o zdrowiu.

Konkurs składał się z eliminacji i części finałowej, do której zakwalifikowało się 6 szkół:
SP 43, SP 44, SP 40, SP 50, SP 20, SP 47.
Wyniki eliminacji:
SP 9 – 62 pkt
SP 19 – 61pkt
SP 20 – 69 pkt
SP 38 – 60 pkt
SP 40 – 74 pkt
SP 43 – 80 pkt
SP 44 – 79 pkt
SP 47 – 64 pkt
SP 50 – 73 pkt
SP 107 – 61 pkt

W finale szkoły uzyskały następującą ilość punktów:
SP 43 – 61 pkt    1 miejsce
SP 44 – 57 pkt    2 miejsce
SP 40 – 57 pkt    3 miejsce
SP 50 – 57 pkt    4 miejsce
SP 20 – 50 pkt    5 miejsce
SP 47 – 45 pkt    6 miejsce

Jury zadecydowało, że w przypadku uzyskania takiej samej punktacji w finale, pod uwagę będzie brany wynik z eliminacji, dlatego SP 44 uplasowała się na 2 miejscu, SP 40 na 3 miejscu.

Gratulujemy!

Tekst: Materiał organizatora

Tagi: