"Zioła - życiodajne rośliny" - konkurs z nagrodami!

Zdjęcie: polki.pl

Aromatyczne, smaczne, a do tego zdrowe. Co to takiego? Zioła! Weź udział w VII międzyszkolnym konkursie graficzno - plastycznym "Zioła - życiodajne rośliny" i wygraj nagrody!

Zapraszamy do udziału w VII międzyszkolnym konkursie graficzno - plastycznym "Zioła - życiodajne rośliny" skierowanym do uczniów szkół podstawowych.
Cele konkursu:
1. Kształtowanie nawyków dbania o swoje zdrowie.
2. Motywowanie dzieci do świadomego wyboru zdrowego stylu życia.
3. Wskazanie na wartości zdrowotne i odżywcze wielu roślin i owoców.
4. Łączenie międzyprzedmiotowych treści nauczania i wychowania.
5. Promowanie i nagradzanie pomysłów młodych artystów, których działania popularyzują zdrowy styl życia.
6. Inspirowanie dzieci do aktywności twórczej – sięganie po niekonwencjonalne techniki wyrazu artystycznego.
7. Integrowanie placówek oświatowych przez wspólne działania promujące zdrowie.

Przedmiotem konkursu są prace graficzno - plastyczne w formiacie A3 bądź A4, przedstawiające zioła lub inne jadalne rośliny, które korzystnie wpływają na funkcjonowanie organizmu, przyczyniają się do poprawy jakości spożywanych posiłków, pomagają zachować zdrowie oraz wzmacniają organizm. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, a każada placówka oświatowa może przysłac po 3 prace. Prace należy przysłac w nieprzekraczalnym terminie do 14 KWIETNIA 2015 roku na adres: Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa; 50-525 Wrocław; ul. Gliniana 3 z dopiskiem na kopercie: KONKURS. Od uczestnika konkursu i jego rodzica/prawnego opiekuna wymagane jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz zgody na wykorzystywanie prac zgłoszonych do konkursu, które znajdują się w w załączonym regulaminie.

Na uczestników konkursu czekają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody!

Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Koło Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole przy SP nr 9 we Wrocławiu, Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy we Wrocławiu.

Tekst: materiał organizatora

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin konkursu293.08 KB
Tagi: