Wyniki VII konkursu międzyszkolnego -"ZIOŁA – ŻYCIODAJNE ROŚLINY"

23 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu przy ul. Glinianej 30 odbyło się podsumowanie VII Międzyszkolnego konkursu z promocji zdrowia pod hasłem: „ZIOŁA – ŻYCIODAJNE ROŚLINY"

 

Do konkursu zostały zgłoszone 54 prace. Wysoki poziom prac oraz zaangażowanie dzieci przerosło oczekiwania organizatorów. Głównym zadaniem uczestników konkursu było przedstawić zioła lub inne jadalne rośliny, które korzystnie wpływają na funkcjonowanie organizmu, przyczyniają się do poprawy jakości spożywanych posiłków, pomagają zachować zdrowie oraz wzmacniają organizm. Uroczyste podsumowanie konkursu rozpoczęło się wystąpieniem Pani Urszuli Kopaczek – organizatora i nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 73 oraz doradcy II grupy superwizyjnej w Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, która przywitała dzieci, nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości. Podziękowała uczniom za wartościowe w przekazie prace, a współorganizatorom za pomoc w realizacji konkursu. Uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu Pani Grażyny Karczewskiej – specjalisty do spraw żywienia na temat prawidłowego odżywiania. Nagrody wręczył wicedyrektor Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu Pan Krzysztof Iwanków.

 

Podczas degustacji można było obejrzeć i odczytać wiadomości na temat leczniczych i smakowych właściwości ziół prezentowanych w pracach, które zostały wystawione na ekspozycji. Warto zaznaczyć, że wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone, a nauczyciele otrzymali podziękowania. Do konkursu przystąpiło 54 uczniów oraz 23 nauczycieli, którzy przygotowywali prace w 17 szkołach. W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zdobyła Klara Kwaśniak z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 7. Zaskoczeniem dla wszystkich była nagroda Grand Prix przyznana Oliwi Mela z Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 10 w kategorii klas IV- VI. Pierwsze miejsce w tej samej kategorii otrzymał Ziemowit Rauer ze Szkoły Podstawowej nr 47.

 

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

 

Tekst: materiał organizatora

Tagi: