Wyniki VII konkursu międzyszkolnego -"ZIOŁA – ŻYCIODAJNE ROŚLINY"