Konsultacje dietetyczne

Zdjęcie: minus.com

Zapraszamy serdecznie na konsultacje związane z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, podczas których specjaliści wytłumaczą zawarte w treści dokumentu zapisy oraz  odpowiedzą na pytania.

Spotkania organizowane są przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i odbędą sie według harmonogramu:
- 22.09.2015r. godz. 10:00-14:00 - Powtórka: „Zmiana ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia- załącznik 1- Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dotyczący wykazu środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty", sala 1 (parter)
- 24.09.2015r. godz. 10:00-14:00 - „Zmiana ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia wraz z przepisami wykonawczymi z załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dotyczącego wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty”, sala 1 (parter) 
- 01.10.2015r. godz. 10:00-14:00 - Powtórka: Alergeny - jak oznaczać w jadłospisach ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011)., sala 1 (piętro I) 
- 22.10.2015r. godz. 10:00-14:00 - Powtórka: „Zmiana ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia wraz z przepisami wykonawczymi z załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia- dotyczącego wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty”, sala 1 (piętro I) 
- 29.10.2015r. godz. 9:00-13:00 - „Nowości żywieniowe na rynku spożywczym” sala 1 (piętro I) 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konsultacjach, proszone są o zgłoszenie się najpóźniej w przeddzień spotkania, mailem na adres: a.kwiatek@wcdn.wroc.pl lub telefonicznie tel.: 71 7955080

Wszystkie konsultacje odbywają się w siedzibie Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na ul. Swobodnej 73 a.

Tagi: