Szklanka mleka

Czy szklanka mleka wypita każdego dnia może wpłynąć pozytywnie na rozwój naszych uczniów? Oczywiście, że tak! Mleko -bogate w wapń, witaminy i inne składniki mineralne- wspiera prawidłowy rozwój kości, wzmacnia mięśnie i układ odpornościowy, korzystnie wpływa na wzrok i koncentrację, dodaje energii... Ma także wiele innych znaczących funkcji, o których przekonały się szkoły biorące udział w programie "Szklanka mleka".  

Funkcjonujący za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego program „Szklanka Mleka” ma na celu kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży z polskich placówek oświatowych. Cel realizowany jest poprzez promowanie codziennego spożycia mleka i przetworów mlecznych.

W ramach programu przedszkolaki i uczniowie trzykrotnie w ciągu tygodnia mają prawo do bezpłatnego spożywania mleka białego o różnorodnej zawartości tłuszczu. Za stosunkowo niewielką dopłatą dostępne są także inne produkty mleczne: mleko smakowe, twarożki, sery i jogurty. Produkty dostarczane są w trakcie roku szkolnego –od września do czerwca- z wyłączeniem ferii i wakacji.

Szacuje się, że od momentu przystąpienia Polski w 2004 roku do programu Unii Europejskiej „Mleko dla Szkół” dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli wypiły ponad miliard szklanek mleka. Organizatorzy programu przeliczają ilość wypitych szklanek mleka na 270 tysięcy ton mleka i jego przetworów. Wynik ten sprawił, iż Polska od roku szkolnego 2007/2008 jest liderem wśród krajów Unii Europejskiej w realizacji programu „Szklanka Mleka”.

Finansowanie programu „Szklanka Mleka” odbywa się za pośrednictwem trzech głównych źródeł: dopłat unijnych przeznaczonych na dostarczanie mleka i jego przetworów wszystkim uprawnionym rodzajom placówek edukacyjnych, dopłat krajowych obejmujących zasięgiem szkoły podstawowe oraz dofinansowania z Funduszu Promocji Mleka na mleko i produkty mleczne z przeznaczeniem dla przedszkoli i szkół gimnazjalnych.

Dopłaty udzielane są zatwierdzonym przez Oddziały Terenowe ARR Wnioskodawcom, którzy dostarczają mleko i przetwory mleczne do placówek oświatowych. Przedszkola i szkoły nie ponoszą kosztów związanych z dostawą produktów.

Jak przystąpić do programu? 

Aby przystąpić do programu należy pobrać i wypełnić odpowiednie dokumenty ze strony internetowej Agencji Rynku Rolnego- www.arr.gov.pl