Słowa mają MOC!

Słowa mają MOC! - jak wzmacniać zdrową pewność siebie wśród uczniów, uwalniać ich potencjał, zapewnić wzajemne zrozumienie oraz budować środowisko szkolne wolne od przemocy, szyderstw i dokuczania.

Często bagatelizujemy znaczenie słów, traktujemy je jako mało istotne i ulotne, a przecież każdego dnia kierujemy tysiące słów do uczniów, bliskich, kolegów z pracy. Tymczasem słowa mają ogromną moc. Słowa mogą zachęcać uczniów do pracy, motywować do zmian, uwalniać ich potencjał i podnosić poczucie własnej wartości. Wspierające słowa przeciwdziałają mowie nienawiści, przezwisk, szyderstw i dokuczania w środowisku rówieśniczym. Skutki takiej raniącej mowy to między innymi obniżone poczucie własnej wartości, niska samoocena, zaburzony obraz siebie, brak wiary w swoje możliwości, wycofanie z życia społecznego, bezradność i poczucie niesprawiedliwości.

Wszyscy lubimy czuć się docenieni, zauważeni, kochani. Używając odpowiednio słów, możesz budować zdrową pewność siebie. Niektóre słowa stają się źródłem inspiracji, motywacji, siły i energii, a po usłyszeniu innych wycofujemy się lub stajemy się agresywni. Taka jest moc słów. Słowa tworzą świat. W słowach znajdują odzwierciedlenie nasze emocje, stąd często mówimy coś w złości i gniewie. Zrozumienie i zarządzanie emocjami pozwala na bardziej konstruktywną, wyważoną i precyzyjną komunikację.

„To tylko słowa” – słyszymy często. Tylko? Nasze myślenie w większości przypadków opiera się na słowach. Mówimy do siebie i do innych, a język, jakiego używamy, wpływa na sposób naszego myślenia, percepcję, na nasze emocje i wartości. Słowa mają moc wyzwalania emocji, a co za tym idzie, skłaniania ludzi do podjęcia określonych działań. Precyzyjna, świadoma komunikacja naprawia relacje międzyludzkie. Konstruktywne słowa i pochwały pomagają w kształtowaniu samooceny, dodają wiary we własne możliwości, pomagają lepiej radzić sobie z problemami, dają poczucie bezpieczeństwa, kształtują życzliwe relacje i zdrowe społeczeństwo.

Cykl warsztatów SŁOWA MAJĄ MOC składa się z następujących modułów:

1. Słowa mają moc – jak za pomocą słów budować poczucie własnej wartości i motywację. Wstęp do programu.

Celem warsztatu jest pokazanie:

 • jak za pomocą pozytywnych słów można wesprzeć siebie i innych, radzić sobie z trudnościami i wzmacniać wiarę w możliwości swoje i innych ludzi,
 • jakie błędy popełniamy w mówieniu do siebie i do innych i jak je wyeliminować,
 • jak świadomie zmienić mowę na wspierającą, motywującą do zmian i większego wysiłku,
 • metody budowania poczucia własnej wartości.

Czas trwania: 3 h

2. Konstruktywna komunikacja z uczniami - jak mówić, aby być zrozumianym i budować wiarę we własne możliwości?

Celem warsztatu jest pokazanie:

 • skutecznych sposobów na wzmocnienie wiary uczniów we własne możliwości,
 • ćwiczeń na umiejętność konstruktywnej komunikacji, poprawiającej atmosferę w środowisku szkolnym,
 • jak mówić, aby na pewno zostać dobrze zrozumianym i uniknąć nieporozumień,
 • jak doceniać, aby zbudować poczucie pewności siebie, świadomość swoich zasobów i zmotywować do działania.

Czas trwania: 3 h

3. Emocje - słowa - działanie. Jak sprawić, aby emocje pomagały w działaniu Tobie i Twoim uczniom?

Celem warsztatu jest pokazanie:

 • skutecznych strategii zarządzania emocjami,
 • jak radzić sobie z emocjami, kiedy pojawiają się nagłe zakłócenia, wymagające sytuacje, gdy „ktoś Cię denerwuje”,
 • jak umiejętnie kształtować nawyki myślenia, aby generować dobre emocje,
 • jak zmieniać swoje myśli tak, by czuć się dobrze, spokojnie i spojrzeć na problemy z dystansu.

Czas trwania: 3 h

4. Rozwijanie potencjału - jak uwalniać wewnętrzny potencjał uczniów za pomocą metod coachingowych?

Celem warsztatu jest pokazanie:

 • metody i wartości partnerskiej pracy z uczniem,
 • jak budować relacje oparte na otwartości, zaufaniu, współodpowiedzialności i wierze w możliwości ucznia do osiągania lepszych wyników,
 • metod wspólnego określania celów i strategii działania oraz radzenia sobie z trudnościami,
 • jak wspierać rozwój zdolności ucznia i pomóc mu uwolnić wewnętrzny potencjał za pomocą zadawania pytań i udzielania informacji zwrotnej.

Czas trwania: 3 h

Warsztaty skierowane są do nauczycieli. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności skutecznego wspierania uczniów na pomocą słów oraz materiały do pracy. Obowiązują wcześniejsze zapisy

Zostaną utworzone dwie grupy warsztatowe. Zajęcia dla każdej z grup będą odbywać się w siedzibie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (pl. Dominikański 6, sala 323) w następujących terminach:

I grupa:
7.03.2017 r. - godz. 10-13
16.03.2017 r. - godz. 10-13
28.03.2017 r. - godz. 10-13
4.04.2017 r. - godz. 10-13

II grupa:
9.03.2017 r. - godz. 10-13
21.03.2017 r. - godz. 10-13
30.03.2017 r. - godz. 10-13
6.04.2017 r. - godz. 10-13

UWAGA! Z racji tego, że jest to cykl, nie można zapisać się na pojedynczy warsztat. 

Zajęcia poprowadzą:

Małgorzata Henke i Katarzyna Ujek to autorki programów treningowych Mental Gym, trenerki i certyfikowane adeptki szkół coachingowych, specjalizujące się w podnoszeniu efektywności w myśleniu i działaniu oraz kształtowaniu zdrowych nawyków. Prowadzą Mental Gym – Siłownię Mentalną, udowadniając, że tak jak zmieniamy i rzeźbimy naszą sylwetkę na siłowni, tak samo możemy zmienić nasz mózg – wytrenować go. Działają na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz kształtowania dobrych nawyków , bo to od codziennych nawyków zależy zdrowie psychiczne i fizyczne. Więcej informacji www.mentalgym.pl

Organizatorami są: Mental Gym oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego w ramach programu „Szkoła w Formie”.

Tagi: