„MOJA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA” - IX Międzyszkolny Konkurs Graficzno-plastyczny

Wszystkich uczniów wrocławskich szkół podstawowych zapraszamy do udziału w IX Międzyszkolnym Konkursie Graficzno-plastycznym “Moja aktywność fizyczna”!<--break->

Celem konkursu jest kształtowanie nawyków dbania o swoje zdrowie, motywowanie do świadomego wyboru zdrowego stylu życia, promowanie i nagradzanie pomysłów młodych artystów, których działania popularyzują zdrowy styl życia oraz inspirowanie dzieci do aktywności twórczej.

Termin nadsyłania prac mija 21 MARCA 2017 roku.  Prace prosimy kierować na adres: Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa; 50-525 Wrocław; ul. Gliniana 30.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
 2. Każda placówka oświatowa może przysłać po 3 prace z grupy wiekowej I-III oraz IV-VI.
 3. Oceny dokona niezależna komisja konkursowa.
 4. W pracy należy zilustrować oraz krótko opisać własną aktywność fizyczną, która nie jest związana z lekcjami wychowania fizycznego odbywających się w ramach zajęć szkolnych. Proponujemy zilustrowanie np.: sportowych zajęć pozalekcyjnych, rekreacyjnych wyjazdów z rodziną, zajęć z trenerem osiedlowym, w klubie sportowym, w domu kultury, na basenie, zabawy ruchowe na podwórku oraz inne formy aktywnego wypoczynku.  
 5. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy a laureaci nagrody.
 6. O rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród szkoły powiadomione zostaną osobnym pismem.
 7. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
 8. Prace należy przysłać w nieprzekraczalnym terminie do 21 MARCA 2017 roku na adres: Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa; 50-525 Wrocław; ul. Gliniana 30 z dopiskiem na kopercie: KONKURS.

Warunki:

 1. Praca graficzno-plastyczna powinna składać się z dwóch części: ilustrowanej oraz opisowej.
 2. Format pracy A4 lub A3.
 3. Technika wykonania dowolna.
 4. Prace należy podpisać w prawym dolnym rogu według wzoru i dołączyć zgodę na przetwarzanie danych.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu:
p. Urszula Kopaczek - tel.  696-225-922 / ukopaczek@wp.pl

Więcej informacji na temat konkursu oraz regulamin znajdują się w załączniku.

Organizatorzy konkursu: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Koło Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole przy SP nr 9 we Wrocławiu Partner Programu „MLEKO W SZKOLE” oraz Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu.

Załączniki: 
Tagi: