Słowa mają MOC! - dodatkowe terminy!

Słowa mają MOC! - jak wzmacniać zdrową pewność siebie wśród uczniów, uwalniać ich potencjał, zapewnić wzajemne zrozumienie oraz budować środowisko szkolne wolne od przemocy, szyderstw i dokuczania.

Często bagatelizujemy znaczenie słów, traktujemy je jako mało istotne i ulotne, a przecież każdego dnia kierujemy tysiące słów do uczniów, bliskich, kolegów z pracy. Tymczasem słowa mają ogromną moc. Słowa mogą zachęcać uczniów do pracy, motywować do zmian, uwalniać ich potencjał i podnosić poczucie własnej wartości. Wspierające słowa przeciwdziałają mowie nienawiści, przezwisk, szyderstw i dokuczania w środowisku rówieśniczym. Skutki takiej raniącej mowy to między innymi obniżone poczucie własnej wartości, niska samoocena, zaburzony obraz siebie, brak wiary w swoje możliwości, wycofanie z życia społecznego, bezradność i poczucie niesprawiedliwości.

Wszyscy lubimy czuć się docenieni, zauważeni, kochani. Używając odpowiednio słów, możesz budować zdrową pewność siebie. Niektóre słowa stają się źródłem inspiracji, motywacji, siły i energii, a po usłyszeniu innych wycofujemy się lub stajemy się agresywni. Taka jest moc słów. Słowa tworzą świat. W słowach znajdują odzwierciedlenie nasze emocje, stąd często mówimy coś w złości i gniewie. Zrozumienie i zarządzanie emocjami pozwala na bardziej konstruktywną, wyważoną i precyzyjną komunikację.

„To tylko słowa” – słyszymy często. Tylko? Nasze myślenie w większości przypadków opiera się na słowach. Mówimy do siebie i do innych, a język, jakiego używamy, wpływa na sposób naszego myślenia, percepcję, na nasze emocje i wartości. Słowa mają moc wyzwalania emocji, a co za tym idzie, skłaniania ludzi do podjęcia określonych działań. Precyzyjna, świadoma komunikacja naprawia relacje międzyludzkie. Konstruktywne słowa i pochwały pomagają w kształtowaniu samooceny, dodają wiary we własne możliwości, pomagają lepiej radzić sobie z problemami, dają poczucie bezpieczeństwa, kształtują życzliwe relacje i zdrowe społeczeństwo.

Zapraszamy na następujące warsztaty:

"Emocje - słowa - działanie. Jak sprawić, aby emocje pomagały w działaniu Tobie i Twoim uczniom?" - 23.03.2017 r., godz. 10:00-13:00, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, sala 323.

Celem warsztatu jest pokazanie:

  • skutecznych strategii zarządzania emocjami,
  • jak radzić sobie z emocjami, kiedy pojawiają się nagłe zakłócenia, wymagające sytuacje, gdy „ktoś Cię denerwuje”,
  • jak umiejętnie kształtować nawyki myślenia, aby generować dobre emocje,
  • jak zmieniać swoje myśli tak, by czuć się dobrze, spokojnie i spojrzeć na problemy z dystansu.

Czas trwania: 3 h

Rozwijanie potencjału - jak uwalniać wewnętrzny potencjał uczniów za pomocą metod coachingowych? - 31.03.2017 r., godz. 11:30-14:30, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, sala 323.

Celem warsztatu jest pokazanie:

  • metody i wartości partnerskiej pracy z uczniem,
  • jak budować relacje oparte na otwartości, zaufaniu, współodpowiedzialności i wierze w możliwości ucznia do osiągania lepszych wyników,
  • metod wspólnego określania celów i strategii działania oraz radzenia sobie z trudnościami,
  • jak wspierać rozwój zdolności ucznia i pomóc mu uwolnić wewnętrzny potencjał za pomocą zadawania pytań i udzielania informacji zwrotnej.

Czas trwania: 3 h

Warsztaty skierowane są do nauczycieli. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności skutecznego wspierania uczniów na pomocą słów oraz materiały do pracy. Obowiązują wcześniejsze zapisy

 

Zajęcia poprowadzą:

Małgorzata Henke i Katarzyna Ujek to autorki programów treningowych Mental Gym, trenerki i certyfikowane adeptki szkół coachingowych, specjalizujące się w podnoszeniu efektywności w myśleniu i działaniu oraz kształtowaniu zdrowych nawyków. Prowadzą Mental Gym – Siłownię Mentalną, udowadniając, że tak jak zmieniamy i rzeźbimy naszą sylwetkę na siłowni, tak samo możemy zmienić nasz mózg – wytrenować go. Działają na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz kształtowania dobrych nawyków , bo to od codziennych nawyków zależy zdrowie psychiczne i fizyczne. Więcej informacji www.mentalgym.pl

Organizatorami są: Mental Gym oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego w ramach programu „Szkoła w Formie”.

Tagi: