Konkurs "Zdrowie jamy ustnej"

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ zaprasza do udziału w Konkursie na kampanię edukacyjną pn. „Zdrowie jamy ustnej” dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Konkurs przygotowywany jest w nawiązaniu do zbliżającego się dnia „World Cavity-Free Future Day” organizowanego 14.10.2017 r. , przez ogólnoświatową organizację Alliance for a Cavity-Free Future ACFF (Sojusz dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy). Do udziału w konkursie zapraszamy wrocławskie przedszkola realizujące program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Wszelkie wskazówki merytoryczne potrzebne do opracowania programu kampanii dostępne są w Regulaminie Konkursu.

Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych lub przesłać  pocztą do 22.09.2017 r.

Nagrodzone i wyróżnione projekty Kampanii zostaną opublikowane stronie internetowej www.szkolawformie.pl.  

Załączniki: 
Tagi: