Szkolenie dla intendentów i pracowników kuchni

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego zaprasza pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z  Wrocławia do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Żywienie zbiorowe dzieci w szkołach“ finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Na szkolenia zapraszamy w szczególności pracowników zajmujących się organizacją i realizacją żywienia w placówkach systemu oświaty (intendentów, pracowników kuchni).

Program szkolenia obejmuje: 

1. Omówienie zasad zdrowego żywienia i piramidy żywieniowej (opis grup produktów) ilość porcji w ciągu dnia.
2. Analiza rozporządzenia Ministra Zdrowia w oparciu o żywienie w stołówkach
3. Jak poprawnie interpretować etykiety na produktach spożywczych (wprowadzenie teoretyczne + praca w grupach)
4. Ułożenie jadłospisu dekadowego (ćwiczenie praktyczne)
5. Zawartość soli i cukru w produktach (ćwiczenia)

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (15 osób w grupie), z jednej placówki, w szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 2 pracowników.

Czas trwania szkolenia: 3 godziny

Terminy szkoleń:

  • 24.11.2017, godziny 11:00-14:00, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, zgłoszenia do 20.11.2017r.
  • 30.11.2017, godziny 12:00-15:00, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, zgłoszenia do 24.11.2017r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Obowiązują wcześniejsze zapisy.  Dodatkowo, aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na maila: aleksandra.zygmunt@wcrs.wroclaw.pl.

Szkolenie jest finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. W ramach szkolenia, organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia.

Po wzięciu udziału w szkoleniu, uczestnik zobowiązuje się do: wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, wzięcia udziału w teście sprawdzającym wiedzę.

Termin: 
03.11.2017 (piątek), 12.00 to 15.00
24.11.2017 (piątek), 11.00 to 14.00
30.11.2017 (czwartek), 12.00 to 15.00
Załączniki: 
Tagi: