Wystartowała kolejna edycja certyfikacji zdrowego i racjonalnego żywienia!

Ruszył kolejny nabór do otrzymania certyfikatu zdrowego i racjonalnego żywienia w ramach projektu „Smacznie, zdrowo, wartościowo”! Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń do 31 grudnia 2017 r.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zapraszają wrocławskie placówki edukacyjne do aplikowania o otrzymanie Certyfikatu potwierdzającego wysoką jakość żywienia w placówkach edukacyjnych. Żłobki, przedszkola i szkoły, które spełnią regulaminowe kryteria otrzymają Certyfikat „Stołówka z certyfikatem zdrowego i racjonalnego żywienia” oraz „Sklepik szkolny z certyfikatem promowania oraz sprzedaży produktów zdrowego i racjonalnego żywienia”. Nagrodzone placówki otrzymają również pakiet materiałów edukacyjnych.

Czym jest Certyfikat?

Certyfikat to wyróżnienie wręczane placówce edukacyjnej, na terenie której funkcjonuje stołówka/sklepik szkolny, która spełnia Kryteria Certyfikacyjne, przyznawane na okres 2 lat w postaci dokumentu oraz pamiątkowej tabliczki.

Kto może ubiegać się o Certyfikat?

O wyróżnienie mogą ubiegać się placówki edukacyjne mające siedzibę na terenie Wrocławia – żłobki, przedszkola, szkoły oraz inne jednostki pełniące rolę edukacyjną, zapewniające żywienie zbiorowe dzieci i młodzieży lub posiadające sklepik.

W jaki sposób można ubiegać się o Certyfikat?

Pierwszym krokiem do otrzymania Certyfikatu jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz przekazanie go Organizatorom:

- w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:grazyna.karczewska@szkolawformie.pl (w tytule wpisując „Stołówka z certyfikatem zdrowego i racjonalnego żywienia” lub „Sklepik szkolny z certyfikatem promowania oraz sprzedaży produktów zdrowego i racjonalnego żywienia”),

– listownie lub osobiście w siedzibie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego mieszczącej się przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu, III piętro, pokój 317, składając Formularz w kopercie opatrzonej dopiskiem „Stołówka z certyfikatem zdrowego i racjonalnego żywienia” lub „Sklepik szkolny z certyfikatem promowania oraz sprzedaży produktów zdrowego i racjonalnego żywienia”.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w placówce odbywa się konsultacja ze Specjalistą ds. żywienia, podczas której dokonywana jest ocena jakości żywienia (w oparciu o ustalone Kryteria Certyfikacyjne, które umieszczone są w załączniku). Jej pozytywny wynik jest tożsamy z otrzymaniem Certyfikatu, zaś negatywny obliguje do wprowadzenia zmian w wyznaczonym przez Specjalistę terminie. 

W jaki sposób placówka edukacyjna otrzymuje Certyfikat?

Certyfikaty wręczane są na oficjalnym spotkaniu z przedstawicielami Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, przynajmniej dwa razy w roku, w terminie wyznaczonym przez Organizatorów.

Szczegółowe zasady otrzymania Certyfikatu znajdują się w Regulaminie.

Do tej pory w projekcie „Smacznie, zdrowo, wartościowo” przyznanych zostało 140 Certyfikatów potwierdzających wysoką jakość żywienia. Serdecznie zapraszamy do dokonywania zgłoszeń!

Więcej informacji o projekcie i certyfikacji - specjalista ds. żywienia: Grażyna Karczewska, tel. 71 772 49 22, e-mail: grazyna.karczewska@szkolawformie.pl.

 

Załączniki: 
Tagi: