Wrocławskie placówki oświatowe odebrały certyfikaty za promocję aktywnego stylu życia