"Laboratorium inspiracji"

Fundacja Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania zaprasza wrocławskie szkoły ponadgimnazjalne  do udziału w projekcie LABORATORIUM INSPIRACJI.

To projekt stworzony przez ludzi- psychologów, trenerów, którzy wierzą, że młodzież jest niezwykła i chcą wspierać ją w dostrzeganiu oraz rozwoju swojego potencjału, umiejętności społecznych.

Wszystkie działania mają na celu stworzenie przestrzeni dla młodego człowieka, w której najważniejszy będzie on i jego indywidualność. Jednocześnie działamy, bo jesteśmy świadomi, że rozwój umiejętności miękkich pozwala na minimalizowanie problemów natury emocjonalnej i psychicznej oraz przygotowuje młodzież do dalszych wyzwań np. współdziałania w grupie, radzenia sobie ze stresem oraz podejmowania decyzji na rynku pracy.

JAK TO DZIAŁA?

Zapraszamy do udziału w projekcie 7 wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych /liceum, technikum, szkoły zawodowe/.
W każdej szkole dla 5 klas przeprowadzimy cykl 6 warsztatów /1x w miesiącu/, w grudniu dla wszystkich klas biorących udział w projekcie zorganizujemy międzyklasową olimpiadę rozwojową z nagrodami.
Tematyka warsztatów to m.in: wyznaczanie i osiąganie celów, rozpoznawanie potrzeb, swoich mocnych stron, nauka radzenia sobie z emocjami, praca w obszarze relacji z innymi, motywacji i samooceny.
Wiemy, że rozwój osobisty to proces długotrwały a 45-minutowe warsztaty są jedynie INSPIRACJĄ do zmiany, dlatego dla każdego ucznia biorącego udział w warsztacie przygotowaliśmy ZESZYT INSPIRACJI- zbiór narzędzi, kalendarza, planera do pracy własnej.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 23.03.2018.

Zainteresowanych prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres mailowy m.piotrowska@centrumzaburzenodzywiania.pl z dopiskiem Laboratorium Inspiracji- zgłoszenie w tytule wiadomości.

Program współfinansowany przez Gminę Wrocław.

Więcej informacji:
e-mail: m.piotrowska@centrumzaburzenodzywiania.pl
tel: 501 555 282

Tagi: