"W stronę dojrzałości" - projekt dla szkół ponadgimnazjalnych

Źródło: wstronedojrzalosci.pl

“W stronę dojrzałości” to projekt skierowany do szkół ponadgimnazjalnych dotyczący zdrowia prokreacyjnego i profilaktyki zachowań ryzykownych.

Jego celem jest kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowego stylu życia, pozyskanie wiedzy nt. organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie dojrzewania w perspektywie rodzicielstwa, wsparcie młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich, uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania się do przyjęcia postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa oraz ukazanie tematyki zdrowia prokreacyjnego w aspekcie profilaktyki i leczenia niepłodności.

Jakie szkoła może mieć z niego korzyści?

  • 30-40 zajęć z zakresu zdrowia prokreacyjnego i profilaktyki zachowań ryzykownych, które wpisują się w program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

  • wyszkoleni przez realizatora tutorzy, którzy przeprowadzą w szkole zajęcia z młodzieżą,

  • materiały papierniczo-biurowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć (m.in. scenariusze zajęć) oraz papierowe i elektroniczne, m.in. informacje o projekcie na płytkach, broszury dla wychowawców klas i opiekunów, plakat,

  • specjalnie dostosowane narzędzie ułatwiające śledzenie postępu prac nad projektem,

  • oficjalne podziękowanie za pomoc w realizacji projektu oraz wymienienie szkoły na stronie internetowej projektu.

Więcej informacji o projekcie, w tym w jaki sposób się do niego zgłosić oraz spis realizowanych modułów, można znaleźć na stronie internetowej projektu.

Tagi: