Informator Rodzinny

 

Zajrzyj do aktualnej bazy teleadresowej organizacji i instytucji powołanych do pomocy rodzinie w sytuacjach kryzysowych oraz bezpłatnych programów zdrowotnych. 

Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, zapobieganie zagrożeniom, profilaktyka chorób, rozwój osobisty i kulturalny, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom - to niektóre propozycje z oferty przygotowanej przez Miasto we współpracy z instytucjami, podmiotami medycznymi i organizacjami pozarządowymi.

Informator w wersji papierowej można otrzymać na piknikach i wydarzeniach odbywających się w ramach wrocławskich inicjatyw, a także pobrać z naszej strony w formacie pdf.

 

Ulotka "Poradnictwo prawne"

Ulotka "Zdrowa matka i dziecko"

Ulotka "Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży"

Ulotka "Poradnictwo rodzinne"

Ulotka "Wrocławski informator seniora"

Ulotka "Programy profilaktyczne dla dorosłych"

Ulotka "O problemach uzależnień i przemocy"

Ulotka "Centra rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży"

Ulotka "Wsparcie dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej i ich rodzin"