26. stycznia - Dzień Transplantacji: świadomy dawca?

„Każdy przeszczep narządu ma swoje źródło w decyzji o wielkiej wartości etycznej, decyzji, aby bezinteresownie ofiarować część własnego ciała z myślą o zdrowiu i dobru innego człowieka. Na tym właśnie polega szlachetność tego czynu, który jest autentycznym aktem miłości.” Jan Paweł II

Dziś obchodzimy Dzień Transplantacji. Warto przy tej okazji zachęcić Was do promowania idei dawstwa.

Zgodnie z polskim prawem, obowiązuje tzw. domniemana zgoda na bycie dawcą. Oznacza to, że w przypadku braku sprzeciwu w formie wpisu do Centralnego Rejestru Sprzeciwów, dana osoba może zostać potencjalnym dawcą narządu. Promuje się również, aby nosić przy sobie oświadczenie woli, w którym to oprócz danych deklarującego znajduje się pisemna zgoda, by po śmierci organy i tkanki zostały użyte do transplantacji - ratowania życia innych ludzi. Tego typu druk ma jednak tylko funkcję informacyjną i powinien stanowić zaczątek do rozmów w gronie rodziny, znajomych na temat transplantologii.

Warto zaznaczyć, że rozróżniamy dawstwo pośmiertne albo żywe.  Zabieg pobrania narządu ze zwłok odbywa się z pełnym poszanowaniem godności zmarłego i nie stanowi przeszkody w sytuacji ostatniego pożegnania (np. otwarta trumna). Aby jednoznacznie wyrazić swoją chęć bycia dawcą po śmierci, warto nosić przy sobie wspomniane już wcześniej podpisane oświadczenie woli. Dawstwo żywe oznacza pobranie komórek, tkanek lub narządów od żyjącego dawcy, celem uratowania życia. Dawcą może być osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych, która wyraziła dobrowolną i pisemną zgodę przed lekarzem na bycie dawcą dla określonego biorcy.

Bądź świadomym dawcą narządów!

Źródło: dawca.pl

Tagi: