warsztaty dla nauczycieli

Subscribe to RSS - warsztaty dla nauczycieli

Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja - warsztaty dla nauczycieli

Warsztaty pod nazwą Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja mają na celu uświadamianie jak łatwo jest wpaść w pułapkę dyskryminacji. Wykonując proste ćwiczenia w grupie, uczestnicy mogą samodzielnie odkryć, jakimi stereotypami i uprzedzeniami posługują się na co dzień oraz jak mogą przeciwdziałać dyskryminacji. Warsztat trwa 2 h. Po warsztacie istnieje możliwość poznania ich metodologii oraz uzyskania materiałów do ich prowadzenia. Czas trwania: 0,5 h.

Słowa mają MOC!

Słowa mają MOC! - jak wzmacniać zdrową pewność siebie wśród uczniów, uwalniać ich potencjał, zapewnić wzajemne zrozumienie oraz budować środowisko szkolne wolne od przemocy, szyderstw i dokuczania.

Zadbaj o siebie, by dbać o innych – warsztaty psychologiczne dla nauczycieli

Jaką rolę w pracy nauczyciela pełni samoocena i samoakceptacja, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i postępować w przypadku jego wystąpienia? - to wszystko podczas warsztatów skierowanych do nauczycieli wrocławskich szkół, które odbędą się 11 i 18 grudnia. Zapraszamy!

Strony