zdrowie psychiczne

Subscribe to RSS - zdrowie psychiczne
Źródło: zdrowie.pap.pl

Depresja nastolatka

Na depresję choruje co najmniej 4 proc. nastolatków. Objawy depresyjne może jednak przejawiać co piąty. Tego typu problemy są wynikiem przede wszystkim osamotnienia młodego człowieka, bo bardzo często nie otrzymuje on właściwego wsparcia ze strony rodziny czy szkoły.

Zadbaj o siebie, by dbać o innych – warsztaty psychologiczne dla nauczycieli

Jaką rolę w pracy nauczyciela pełni samoocena i samoakceptacja, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i postępować w przypadku jego wystąpienia? - to wszystko podczas warsztatów skierowanych do nauczycieli wrocławskich szkół, które odbędą się 11 i 18 grudnia. Zapraszamy!